Poltest sp. z o.o

Zajmujemy się badaniami nieniszczącymi i wytrzymałościowymi.Na wykonywanie tych badań posiadamy uznanie Urzędu Dozoru Technicznego. W zakresie badań nieniszczących przeprowadzamy badania metodami RT, UT, MT, PT, VT.

W zakresie badań wytrzymałościowych wykonujemy standardowe badania jak rozciąganie, udarność czy twardość, ale również wykonujemy badania innych elementów takich jak : sprężyny, łańcuchy, śruby.

Oprócz tego wykonujemy również modernizacje maszyn, czyli podłączamy elektronikę i dodajemy oprogramowanie. W modernizacji wykorzystujemy własne oprogramowanie. Umożliwia nam ono dopasowanie się do każdej maszyny i do większości czujników pomiarowych. Własne oprogramowanie to możliwość dostosowanie go do nietypowych maszyn z różnym sposobem zasilania i sterowania.

W firmie realizowany jest staż uczniowski objęty projektem "ŚLĄSKIE ZAWODOWCY" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Sprawdź, co możemy zrobić
właśnie dla Ciebie.

Informacja dotycząca narażenia na promieniowanie jonizujące

w Poltest sp. z o.o.

Działalność firmy Poltest sp. z o.o. związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące w ostatnim roku nie miała żadnego wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko oraz w ostatnim roku nie odnotowano uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska

Podstawa prawna: art.32c 170 ustawy Prawo atomowe (Dz.U. 2019, poz. 1792): 1. Każdy ma prawo do uzyskania od kierownika jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lub 4-16, informacji o wpływie działalności wykonywanej przez tę jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko oraz o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem tej działalności, a w przypadku nowych rodzajów zastosowań promieniowania jonizującego w tej jednostce organizacyjnej – także informacji o uzasadnieniu wykonywania tej działalności. Kierownik jednostki organizacyjnej udziela informacji niezwłocznie po otrzymaniu wniosku o udzielenia informacji. 2. Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lub 4-16, zamieszcza na stronie internetowej jednostki organizacyjnej, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, informację o wpływie działalności wykonywanej przez tę jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko oraz o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem tej działalności.

2023-09-19, Mysłowice.