Przeprowadzamy modernizację wszystkich typów maszyn wytrzymałościowych, hydraulicznych i elektrycznych. Posiadamy pewne standardy modernizacji, które możemy dowolnie modyfikować w zależności od potrzeb konkretnego użytkownika.

Nasze modernizacje można przeprowadzać etapami:

  1. podłączenie czujników i komputera z programem badania materiałów. W ten sposób możemy rejestrować badanie na komputerze, archiwizować wszystkie badania i generować raporty. Sterowanie maszyną pozostaje bez zmian.
  2. podłączenie sterowania maszyną wytrzymałościową poprzez komputer. Zastępujemy cały układ elektryczny. Sterowanie maszyną odbywa się tylko przez komputer.
  3. wymiana napędu, czyli silnika elektycznego lub zasilacza hydraulicznego

Modernizacja zapewnia następujące warunki wykonywania badań:

  • Spełnienie wymagań norm związanych
  • Program posiada bazę danych z zaprogramowanymi parametrami badania dla danego rodzaju próbki – co zapewnia badanie wszystkich próbek tego samego rodzaju według identycznych parametrów
  • Program posiada bazę danych badanych materiałów i na bieżąco, podczas analizy zaznacza wartości nie mieszczące się w zakresie określonym dla danego materiału
  • Program przeprowadza analizę statystyczną
  • Wszystkie badania które zakończyły się raportem z badań są archiwizowane na twardym dysku
  • Wszystkie podzespoły użyte do modernizacji posiadają znak CE oraz odpowiednie certyfikaty kalibracyjne

Przykład przeprowadzonych modernizacji:

Modernizacja maszyny FP10
Maszyna FP10 przystosowana do badań zmęczeniowych w zakresie częstotliwości do 4 Hz i w zakresie sił -15 do +15 kN
Zmodernizowana maszyna wytrzymałościowa z piecykiem do 650°C
Zmodernizowana maszyna wytrzymałościowa EU 100Pu
Zmodernizowana maszyna wytrzymałościowa EU 40
Zmodernizowana maszyna wytrzymałościowa ZD 20
Zmodernizowana maszyna wytrzymałościowa ZD 10/90
Zmodernizowana maszyna wytrzymałościowa ZD 10/90