Badania wytrzymałościowe, które wykonujemy:

 • Próba rozciągania w temperaturze otoczenia
 w temperaturach podwyższonych do 650°C
badania z ekstensometrem
 • Badania śrub
 • Badania wibroizolatorów
 • Badania sprężyn
 • Próba zginania wyrobów hutniczych i złączy spawanych
 • Badania udarności wyrobów hutniczych i złączy spawanych do temp -196°C
 • Badania technologiczne rur (próba spłaszczania, próba roztłaczania, próba rozciągania pierścienia)
 • Badania mikroskopowe
 • Badania makroskopowe
 • Pomiary twardości sposobem Vickersa
 • Pomiary twardości sposobem Brinella
 • Badania zawartości wodoru dyfundującego w stopiwie metodą rtęciową
 • Badania kierunku ucieczki sprężyn
 • Badania zmęczeniowe w zakresie [-200~200kN]
 • Inne nietypowe badania wg wymagań klienta

Sprawozdania z badań, przygotowywane są bezpośrednio po badaniu oraz przesyłane natychmiast pod wskazany na zamówieniu adres e-mail.