W każdej sprawie prosimy o kontak telefoniczny lub mailowy:

POLTEST sp. z o.o.
41 400 Mysłowice
ul. Rzemieślnicza 8
telefon: 502 172 785
telefon/fax: 32 263 17 74
e-mail: poltest@poltest.pl

Informacje o firmie

NIP 9542572246
REGON 240403692
Wysokosc Kapitalu Zakladowego 50 000 PLN
Sad Rejonowy VIII wydzial Gospodarczy KRS w Katowicach - nr KRS 0000263477